Zarząd

Prezes Zarządu
Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA
Henryk Buczak

Wiceprezes Zarządu
Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA
Aleksander Traple

Biuro Zarządu
tel.: 12 296 66 25
faks: 12 296 66 24
email: biuro@biosystem.pl