Profil działalności

Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA jest firmą działającą na podstawie przepisów ustawy „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 888), „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” (Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 z późn. zm.) oraz „o bateriach i akumulatorach”. (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666)

Założona w 2002 roku organizacja odzysku przejmuje od przedsiębiorców ustawowe obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, odpadów powstających z produktów oraz zbiórki i recyklingu zużytych baterii.

Głównym przedmiotem działalności spółki są usługi z zakresu zbiórki, przetwarzania i zagospodarowania odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Wraz z wejściem w życie przepisów ustawy „o bateriach i akumulatorach” organizacja rozszerzyła zakres swoich usług o działania związane ze zbiórką i recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów.

Szeroki zakres oferty, profesjonalna jakość oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie prawidłowego zagospodarowania wybranych grup odpadów sprawiły, iż Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA jest obecnie jedną z największych organizacji odzysku w Polsce.

Aby prawidłowo wywiązywać się z obowiązków przejmowanych od przedsiębiorców wprowadzających opakowania, produkty w opakowaniach oraz baterie i akumulatory, spółka tworzy własną, efektywną sieć zbiórek wybranych grup odpadów, jak również współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi recykling i przetwarzanie zakontraktowanej masy odpadów.

Partnerami biznesowymi firmy są przedsiębiorstwa z całej Polski, prowadzące działalność w zakresie zagospodarowywania odpadów. Do stałej współpracy w organizacji selektywnych zbiórek odpadów oraz prowadzenia edukacji ekologicznej Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA zaprasza gminy, powiaty, placówki edukacyjno-oświatowe oraz inne zainteresowane ofertą podmioty.

Istotnym atutem spółki, decydującym o jej przewadze konkurencyjnej w branży, jest możliwość realizacji obowiązków w zakresie recyklingu i przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów z wykorzystaniem infrastruktury i technologii Zakładu Przetwarzania ZSEiE w Bolęcinie. Uruchomiony w 2013 roku zakład należy do spółki Biosystem SA, która z Biosystem Organizacją Odzysku Opakowań SA oraz Biosystem Elektrorecykling Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA tworzą powiązaną kapitałowo Grupę Biosystem.

Więcej o Grupie Kapitałowej Biosystem SA

Aby zapewnić swoim klientom najwyższe standardy obsługi, świadczone podczas przejmowania ustawowych obowiązków odzysku i recyklingu odpadów, Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA wdrożyła system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.