Sprzęt oświetleniowy-klasyfikacja

W celu ułatwienia klasyfikacji sprzętu oświetleniowego Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował „Wytyczne techniczne dla klasyfikacji sprzętu oświetleniowego” (Dz.U. 2009 Nr 180, poz. 1495 z późn. zm).

Opublikowane w czytelnej formie informacje zawarte w wytycznych są szczególnie przydatne przedsiębiorcom wprowadzającym sprzęt oswietleniowy, zbierającym oraz przetwarzającym elektroodpady.
BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING SA © 2009
ul. Wodna 4 30-556 Kraków tel. 012 29 666 25
e-mail: biuro@bioelektro.pl
NIP 945-20-59-930   REGON 120209610
php script encode decode php script encode decode